Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với ku711casino-vn.click! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số loại thông tin cá nhân từ bạn. Các loại thông tin này bao gồm:

  • Tên đăng nhập và địa chỉ email
  • Thông tin liên lạc như số điện thoại và địa chỉ nhà
  • Thông tin địa chỉ IP và loại trình duyệt
  • Thông tin về các giao dịch và hoạt động trên trang web

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ, xử lý thanh toán, liên hệ với bạn về tài khoản của bạn, và cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và tùy chỉnh nội dung hiển thị cho bạn.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc nếu cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba để thực hiện các giao dịch hoặc hợp đồng với bạn, như việc xử lý thanh toán hoặc giao hàng sản phẩm.