Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với trang web ku711casino-vn.click. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện dưới đây.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

1.1 Bản quyền

Mọi nội dung và tài liệu trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu tượng, video, âm thanh, đồ họa, mã nguồn, và thiết kế đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

1.2 Giấy phép

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý không sao chép, phân phối, tái bản, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung hoặc tài liệu trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

  • 1.2.1 Sử dụng cá nhân
  • Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân của bạn, miễn là việc sử dụng này tuân thủ các quy định và điều khoản của chúng tôi.

2. Vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2.1 Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các biện pháp an ninh thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn và không bị truy cập trái phép.

  • 2.1.1 Sử dụng thông tin cá nhân
  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi mà bạn yêu cầu và đồng ý.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

  • 3.1 Chấm dứt tài khoản
  • Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm khóa tài khoản của bạn trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng này.